Djurförsök vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs forskning som handlar om att förstå hur sjukdomar uppkommer och utvecklas samt möjliga sätt att behandla dem. Många projekt kan genomföras på mikrober, insekter och odlade celler, men för att fullt ut förstå hur sjukdomar drabbar hela organismen krävs studier på djur och framför allt däggdjur.

Djurmodeller har spelat en stor och viktig roll för den medicinska kunskapens utveckling i modern tid och för sjukvårdens förutsättningar att erbjuda effektiva behandlingar eller förebyggande insatser mot svåra sjukdomar.

Flera av de viktigaste rönen från medicinska forskare vid Umeå universitet bygger helt eller delvis på djurförsök. Det gäller bl.a. orsakerna till den dödliga nervsjukdomen ALS, förstå orsaker till diabetes, nya sätt att angripa barnlöshet, möjligheter att odla eller transplantera nervvävnad för att avhjälpa ryggmärgsskador, sjukdomsförlopp vid infektioner, förståelse av cancersjukdomar samt bildning av olika organsystem.

Majoriteten av alla djurförsök genomförs på möss. Musens fullständiga genuppsättning är lika väl kartlagd som människans. 95 % av alla gener hos musen finns också hos människan. Detta gör det möjligt för forskare att spåra och studera de gener och genprodukter som orsakar sjukdomar och även förstå funktion av olika organ.

Utförlig och aktuell information om regler och etik kring djurförsök och exempel på framgångsrik sådan forskning finner du på webbplatsen djurförsök.info som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med 8 av Sveriges universitet och högskolor, inklusive Umeå universitet.

Umeå universitets försöksdjursverksamhet

Umeå universitets försöksdjursverksamhet är organiserad inom enheten Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB) läs mer under rubriken Vår verksamhet.

Frågor kring försöksdjursverksamheten vid Umeå universitet besvaras i första hand av professor Leif Carlsson, Prefekt/föreståndare för verksamheten.

Ledningarna för Umeå universitet och dess fakulteter står eniga bakom uppfattningen att djurförsök inom de restriktiva ramar som lagstiftningen påbjuder är central för vissa delar av forskningen vid universitet.


Page Editor: UCCB

Print page

Contact Information

Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Contact Form